Propedeuse 2.2

De propedeuse 2.2 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Enkelstuksproduct

Dit thema project valt in het kader van het Enkelstuksproduct.

De opdracht luid: Ontwerp een giek van een hijskraan welke een last van 1500kg op 25m van de giek.

Eindrapport Giekontwerp van een bouwkraan
Het eindrapport van het thema Installatie gemaakt door WP29b1.
Jun 2007

Bijlage Eindrapport Giekontwerp van een bouwkraan
De bijlage voor het eindrapport van het thema Installatie gemaakt door WP29b1.

Jun 2007

Gebruikte software:
Autodesk Inventor
Autodesk Autocad

Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project

 

Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Propedeuse 2.2
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.

Jun 2007

Conflict-test Kilmann
Dit is een korte beschrijving over conflicthantering.

Jan 2007
Onderhandeling Vaardigheden
Vaardigheden welke gebruikt worden bij onderhandelingen.
Jun 2007
Presenteer Vaardigheden
Vaardigheden welke gebruikt worden bij het presenteren.
Jun 2007
SLB Gesprek Propedeuse 2.2
Een verslag over het gesprek met de Studie Loopbaan Begeleider.
Jun 2007

Vergaderen Vaardigheden
Vaardigheden welke gebruikt worden bij het vergaderen.

Jun 2007

Conceptuele leerlijn

Constructieelementen

Tijdens de lessen Constructieelementen werden veelal lieren behandeld. Er werd behandeld hoe de juiste type staalkabel gekozen kan worden, en wat specifieke eigenschappen hiervan zijn.

 

Materiaaltechnologie

Tijdens de lessen Materiaaltechnolgie werd gekeken naar de verschillende eigenschappen van staal. Vragen als 'waarom wordt staal warm gesmeed en aluminium niet' werden behandeld.

Gebruikte literatuur:
Materiaalkunde voor Ontwerpers en Constructeurs
P. van Mourik & J. van Dam
3e druk, Delft 2001

 

Mechanica

Tijdens de lessen Mechanica werden complexe constructies op inwendige dwars, moment en afschuifkrachten berekend. Deze kennis werd ook toegepast in het ontwerpen van de giek voor het thema project.

Gebruikte literatuur:
Mechanica voor Technici, Statica
D.J. ter Hoeven, G.E. Hofman, G.W. Voskamp & H.H. Stofberg
6e druk, Den Haag 2005

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.