Propedeuse 2.1

De propedeuse 2.1 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Installatie

Het thema project valt in het kader van Installatie techniek.

De opdracht luid: Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de energielevering van woonhuizen met een zo laag mogelijk energieverbruik en het samenstellen van een installatie aan de hand van de gevonden technieken.

Eindrapport Thema CV-Installatie nieuwbouw woonhuis
Het eindrapport van het thema Installatie gemaakt door WP29b1.

Apr 2007


Gebruikte software:
Autodesk Inventor
Autodesk Autocad
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project

 

Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Propedeuse 2.1
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.

Jun 2007

Leerstijlen-test
Leerstijlentest gemaakt door Dennis Martens.

Jun 2007

Reflectie op semester 1
Een Reflectie op semester 1, propedeuse 1.1 en 1.2.

Jun 2007

SLB Gesprek Propedeuse 2.1
Een verslag over het gesprek met de Studie Loopbaan Begeleider.

Jun 2007

Conceptuele leerlijn

Energietechniek

Gedurende de Energietechniek lessen werd de basis van de thermodynamica en stromingsleer behandeld. De verbrandingstechniek kwam aan bod, met de daarbij behorende formules. Net als warmteketels en gasturbines.

Gebruikte literatuur:
Toegepaste Energietechniek, Deel 1
J. Ouwehand, T.J.G. Papa, E. Post & A.C. Taal
3e druk, Den Haag 2005

Dictaat: Arbeid, energie en vermogen
Dictaat: Toepassing Pitotbuis, viscositeit
Dictaat: Absolute druk zuig- en perszijde
Dictaat: Dubbelwerkende plunjerpomp


Mechanica

Gedurende de lessen Mechanica worden krachten- en momentenspel in 2-dimensionale constructies geanalyseerd en de krachten en momenten op de afzonderlijke onderdelen bepaald.

Gebruikte literatuur:
Mechanica voor Technici, Statica
D.J. ter Hoeven, G.E. Hofman, G.W. Voskamp & H.H. Stofberg
6e druk, Den Haag 2005

 

Wiskunde

Gedurende de lessen Wiskunde werden differentialen en integralen behandeld.

Gebruikte literatuur:
Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs, Deel 1
J.H. Blankespoor, C de Joode & A. Sluijter
3e druk, Culemborg 2005

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.