Propedeuse 1.2

De propedeuse 1.2 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Produceren

Het thema project valt in het kader van Produceren

De doelstellingen van het project:

  • het maken van een plan van aanpak
  • het maken van een technisch product dossier
  • het maken van een managementsamenvatting
  • het ontwerpen van een product
  • het maken van een productieplan voor kleine series
  • het maken van een werkend prototype

Productieplan Klok
Het productieplan van het thema Produceren gemaakt door WP11b1.

Nov 2006


Gebruikte software:
Autodesk Inventor
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project

 

Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Propedeuse 1.2
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.

Jan 2007

Belbin-test
Beroeprollen test gemaakt door Dennis Martens.

Jan 2007

Competenties
Competenties die je als Werktuigbouwkundige moet bezitten.

Jan 2007

SLB Gesprek Propedeuse 1.2
Een verslag over het gesprek met de Studie Loopbaan Begeleider.

Nov 2006

Conceptuele leerlijn

Mechanica

Gedurende de lessen Mechanica worden krachten- en momentenspel in 2-dimensionale constructies geanalyseerd en de krachten en momenten op de afzonderlijke onderdelen bepaald.

Gebruikte literatuur:
Mechanica voor Technici, Statica
D.J. ter Hoeven, G.E. Hofman, G.W. Voskamp & H.H. Stofberg
6e druk, Den Haag 2005

 

Productietechniek

Het vak heeft tot doel om de studenten bekend te maken met de gangbare productietechnieken binnen de werktuigbouwkunde. Er zal aandacht worden besteed aan de bereiding van ijzer en staal, de vloeibare vormgeving - gieten, het scheiden en hechten - knippen en lassen, de plastische vormgeving en de verspanende technieken. Ook wordt enige aandacht besteed aan de verwerking van kunststoffen. Verder zal aandacht worden besteed aan de fabricage van discrete producten waarbij veelal meerdere van de genoemde processen worden toegepast.

Gebruikte literatuur:
Industriële Productie
H.J.J. Kals, C.S. Buiting-Csikos, C.A. van Luttervelt &K.A. Moulijn
3e druk, Den Haag 2003


Wiskunde

Dit semester is er gedurende de lessen Wiskunde gebruik gemaakt van het software pakket Maple. Hier zijn opdrachten mee uitgevoerd met behulp van computeralgebra. Dit maakt het mogelijk met de hand veelal lastige opgave op eenvoudige wijze op te lossen.

Gebruikte literatuur:
Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs, Inleiding
J.H. Blankespoor, C de Joode & A. Sluijter
3e druk, Culemborg 2005

Gebruikte Software:
Maplesoft Maple 10

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.