Propedeuse 1.1

De propedeuse 1.1 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Materiaaltechnologie

Het thema project valt in het kader van de Materiaaltechnologie.

De opdracht luid: Verricht een onderzoek naar het verantwoord demonteren van een consumentenartikel op onderdelenniveau en het vervolgens scheiden van onderdelen op discrete materialen.

Eindrapport Materiaalkunde
Het eindrapport van het thema Materiaaltechnologie gemaakt door Dennis Martens.
Nov 2006

 

Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Propedeuse 1.1
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.
Nov 2006
Noordpool-test
Een noordpool-test om aan te duiden dat samenwerking beter is als aleen werken/handelen.
Jan 2007
Offshore Sector Presentatie
Een presentatie over de offshore sector gemaakt door WP11B1.
Okt 2006
Offshore Sector Rapport
Een onderzoek gedaan door klas WP11B1 naar de offshore sector waar je kan gaan werken na het behalen van je werktuigbouwkunde diploma.
Okt 2006
SLB Gesprek Propedeuse 1.1
Een voorbedreiding op het gesprek met de Studie Loopbaan Begeleider.
Okt 2006
Zelfanalyse I: S.W.O.T.
Een S.W.O.T. analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Jun 2007

Conceptuele leerlijn

Materiaaltechnologie

Gedurende de lessen van Materiaaltechnologie werd de basiskennis van de materiaalkunde behandeld. Verschillen in thermoharders en thermoplasten kwamen aan bod, net als verschillende metalen.

Gebruikte literatuur:
Materiaalkunde voor Ontwerpers en Constructeurs
P. van Mourik & J. van Dam
3e druk, Delft 2001

Werktuigbouwkundige Systemen
J.C. Cool
3e druk, Delft 2003

 

Mechanica

Gedurende de lessen van Mechanica werd de basiskennis van de statica behandeld. Er werden constructieberekeningen uitgevoerd en vectorberekeningen gedaan.

Gebruikte literatuur:
Mechanica voor Technici, Statica
D.J. ter Hoeven, G.E. Hofman, G.W. Voskamp & H.H. Stofberg
6e druk, Den Haag 2005

 

Wiskunde

Gedurende de lessen van Wiskunde werd de basiskennis van de algebra behandeld. Onderwerpen als kwadratische functies, wortelfuncties, exponentiele functies en logaritmische functies kwamen aan bod.

Gebruikte literatuur:
Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs, Inleiding
J.H. Blankespoor, C de Joode & A. Sluijter
3e druk, Culemborg 2005

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.