Noordpool-test

Tijdens propedeuse 1.2 hebben we een zogenaamde "Noordpooltest" gedaan. Hierbij
hadden we een casus waarbij we met een vliegtuig neergestort waren in de wildernis
waarbij we 15 voorwerpen uit het vliegtuig konden redden. Deze moesten we op
rangorde zetten. Welke het belangrijkst en welke het minstbelangrijkst zijn. Het
belangrijkste voorwerp krijgt nummer 1 en het minstbelangrijkste voorwerp krijgt
nummer 15.

Nu ging iedereen individueel de onderdelen een nummer toekennen, op volgorde
van wat hun belangrijk lijkt. Nadat dit gedaan was gingen we per groep bij elkaar
zitten en dit nogmaals doen, maar dan met de groep. Hierbij waren redelijk wat
discussies aanwezig over wat nou het belangrijkst was.

Nadad de hele groep en ieder individu het ingevult had kregen we een formulier met
de resultaten van de experts erop. We moesten het verschil van het toegekende
nummer opschrijven van zowel de individuele rangorde als die van de groep. Hoe
lager dit getal is hoe meer het op de keuze van de experts lijkt, dus hoe groter de
kans op overleven.

Nadat berekend was wat het verschil is kon je duidelijk zien dat de groep een lager
cijfer heeft dan de individuele personen. Je hebt dus als groep een grotere kans op
overleven. Hieruit kan je de conclusie trekken dat samenwerking zeer belangrijk is,
dat dat altijd beter werkt dan aleen werken. (twee weten meer dan één)