Opdrachten

Hiernaast vind u in de menubalk alle verschillende blokken van de opleiding Werktuigbouwkunde aan de Haagse Hogeschool Delft. Deze geven inzicht in de door mij gevolgde vakken, gebruikte lesmateriaal en gemaakte verslagen.

Elk blok wordt kort toegelicht, en de gevolgde lessen worden omschreven. Er zijn enkele verslagen, modellen of andere producten online geplaatst, welke in het desbetreffende blok gemaakt zijn. Let hierbij wel op dat veel van deze verslagen in groepsverband gemaakt zijn, en niet door mij alleen!

De documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopiƫren. Dennis Martens is niet aansprakelijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.