Hoofdfase 3.1

De hoofdfase 3.1 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Massaproduct

Het thema project valt in het kader van een het Massaproduct.

De opdracht luid: Ontwerp een modulaire transportwagen welke gebruikt wordt in de kassenbouw.

Eindrapport Ontwerp Transportwagen
Het eindrapport van het thema Massaproduct waarbij een modulaire transportwagen voor de kassenbouw ontworpen is.
Jan 2010


Gebruikte software:

Autodesk Inventor
Autodesk Autocad
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project

 

Keuze-module Herontwerp

De keuze-module valt in het kader van een Herontwerp.

De opdracht luid: Ontwerp een eind effector voor op een robot arm welke trostomaten volledig automatisch plukt.

Eindrapport Eind Effector
Het eindrapport van de keuze-module Herontwerp waarbij een Eind Effector ontworpen is.
Jan 2010


Gebruikte software:

Autodesk Inventor
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project

 

FeMap

Wordt nog aan gewerkt.

Conceptuele leerlijn

Eindige Elementen Methode

Omvormtechniek

Warmtetransport

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.