Hoofdfase 2.2

De hoofdfase 2.2 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Enkelstuksproduct

Dit thema project valt in het kader van het Enkelstuksproduct.

De opdracht luid: Verricht onderzoek naar het automatiseren van de materiaal binnen een tandwiel producent en ontwerp een Automated Guided Vehicle welke in staat is autonoom europallets te vervoeren binnen het bedrijfspand.

Eindrapport Automated Guided Vehicle
Het eindrapport van het thema Enkelstuksproduct over het automatiseren van de materiaalstroom en ontwerp van een Automated Guided Vehicle gemaakt door WH28c1.
Jun 2008


Gebruikte software:

Autodesk Inventor
Autodesk Autocad
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project


Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Hoofdfase 2.2
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.
Jun 2008
Loopbaanoriëntatietoets
Deze onderstaande vragenlijst is door mij ingevuld en is bedoeld om inzicht te geven in mijn eigen opvattingen over een loopbaan.
Jun 2008

Conceptuele leerlijn

Dynamica

Ten einde een constructie te kunnen doorrekenen, zijn de erop werkende krachten van belang. Een constructie heeft een massa. Wanneer deze massa van snelheid of richting verandert treden er zogenaamde massakrachten op om de verandering tot stand te brengen. Over deze massa krachten wordt in deze module kennis en inzicht verschaft. Tevens zijn de vervormingen van de constructie als gevolg van de massakrachten van belang voor de toepassing bij montagewerkzaamheden.

Gebruikte Literatuur:
Mechanica voor Technici, Dynamica
D.J. ter Hoeven, G.E. Hofman, G.W. Voskamp & H.H. Stofberg
6e druk, Den Haag 2005

 

Flexibele Productie Automatisering

Om van een enkelstuksproduct (prototype) te komen tot een winstgevend consumentenproduct moet er veel bedacht, ontwikkeld en ontworpen worden. De werktuigbouwkundige, werkzaam in een productieomgeving, zal voor een goed functioneren voldoende inzicht moeten hebben in productieprocessen en de automatisering daarvan evenals de relatie tussen de productieprocessen en de productiebesturing. Flexibel automatiseren binnen een modern productiebedrijf wordt steeds meer onderkend. Ontwerpmethoden, productiemethoden en de logistiek spelen daarbij een belangrijke rol.

Gebruikte Literatuur:
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 1
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 2
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 3
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 4a
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 4b
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 5
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 6
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 7
Dictaat: Flexibele Productie Automatisering Deel 8

 

Mechatronica

Mechatronica is geen vak op zich, maar een samengaan van diverse vakdisciplines zoals bijvoorbeeld machineonderdelen, elektronica, besturingstechniek (informatica) en mechanica.

Om de W studenten meer inzicht te geven in hoe deze vakdisciplines kunnen samenwerken in een enkel concept, bijvoorbeeld een enkele machine of een intelligente samenwerking van diverse machines, moeten binnen de competentieleerlijn een drietal deelopdrachten worden uitgevoerd waarmee inzicht in de werking van een automatic guided vehicle wordt verkregen. Samen  vor-men deze drie deelopdrachten dus weer een geheel. Binnen dit blok kunnen de drie deelop-drachten als volgt worden gegroepeerd: Mechatronica 1, Machineonderdelen en Mechatronica 2.

Mechatronica 1 betreft een algemene inleiding over de themaopdracht met daarbij een aantal aan-vullende onderwerpen. Machineonderdelen betreft tegelijkertijd de ontwerpopdracht binnen het thema en Mechatronica 2 betreft de maakopdracht binnen dit thema. Elke deelopdracht zal met een afzonderlijke studiewijzer worden toegelicht.

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.