Hoofdfase 2.1

De hoofdfase 2.1 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Installatie

Het thema project valt in het kader van een technische Installatie.

De opdracht luid: Lever een ontwerp met verantwoording op voor een flexibele installatie voor het produceren en inpakken van sauzen.

Eindrapport Sauzenproductie en Tray loader
Het eindrapport van het thema technische Installatie over de Sauzenproductie en Tray loader gemaakt door WH28b1.
Apr 2008


Gebruikte software:

Autodesk Inventor
Autodesk Autocad
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project

Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Hoofdfase 2.1
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.
Apr 2008
Curriculum Vitae 2008 English
Het Curriculum Vitae van Dennis Martens gemaakt in 2008, geschreven in het Engels.
Apr 2008

Conceptuele leerlijn

Automatiseringstechniek

De Inleiding in de Automatiseringstechniek behandelt de digitale besturingstechniek voor hardware- en software matige besturingen, pneumatische besturingen en een combinatie van beide (zowel combinatorische- als volgordebesturingen). Uitgebreid aandacht wordt gegeven aan de toepassing van Programmable Logic Control's (PLC), die in de industrie steeds meer toepassing vinden. Bij de hardware matige besturingen ligt de nadruk op de toepassing van pneumatiek en Integrated Circuits. Het goed oplossen van hardware matige besturingsproblemen vereist een minimaal gebruik van componenten. Bij het oplossen van software matige (PLC) besturingsproblemen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het moderne Function Chart algoritme. De theorie wordt ondersteund door een op maat gesneden practicum dat vanaf de derde week van het blok wordt gegeven.

Automatisering Practicum Rapport
Het rapport over drie practica welke voor Automatiseringstechniek uitgevoerd zijn. Gemaakt door Dennis Martens en Dennis Hak.
Apr 2008


Gebruikte literatuur:
Inleiding tot de automatiseringstechniek
A. Drost & J. Ouwehand
5e druk, Baarn 2007

 

Materiaaltechnologie

De basis voor het maken van werktuigen, voor welk doel dan ook, komt vanuit het besef dat een stuk materiaal zodanig vorm te geven is, dat er een functie mee vervuld kan worden.

  • Waarom kunnen we het ijzer pas smeden als het heet is?
  • Wat is ijzer dan precies?
  • Kan een zwaard, functie afhankelijk en inhoudelijk, van een aluminiumlegering gemaakt worden, en een hoefijzer voor een paard?
  • Zijn kunststoffen dan een alternatief?

Kunststoffen hebben de plaats ingenomen van de zogenaamde Haarlemmerolie. Overal goed voor. Het wordt gebruikt als constructie-, deklaag-, hecht- en afdichtmateriaal. Net als alle andere materiaalgroepen kent ook de groep kunststoffen specifieke eigenaardigheden, die kansen en valkuilen biedt.

  • Welke invloeden hebben omgeving en gebruik op de eigenschappen van een materiaal en dus op het functioneren van een werktuig?

Gebruikte literatuur:
Materiaalkunde voor Ontwerpers en Constructeurs
P. van Mourik & J. van Dam
3e druk, Delft 2001

 

Mechanica

Trillingen kom je overal tegen waar massa’s en eindig hoge stijfheden dynamisch bewegen. Omdat oneindig stijf niet bestaat en alles massa heeft is overal trilling. Of trillingen schadelijk zijn wordt behandeld bij machineonderdelen. Hier gaan we rekenen aan trillingen. Voorbeelden van trillingen zijn uiteraard de vering van voertuigen maar ook de assen in tandwielkasten zijn onderhevig aan trillingen.

Gebruikte Literatuur:
Mechanica voor Technici, Dynamica
D.J. ter Hoeven, G.E. Hofman, G.W. Voskamp & H.H. Stofberg
6e druk, Den Haag 2005

Gebruikte Software:
Mathworks Matlab
Mathworks Simulink

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.