Hoofdfase 1.1

De hoofdfase 1.1 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Serieproduct

Het thema project valt in het kader van het Serieproduct.

Gedurende dit thema is er met de groep een Stirling Motor ontworpen en gefabriceerd. De fabricage ging op zowel hand bediende als computer gestuurde machine's. De kennis welke opgedaan werd tijdens de fabricage van de Stirling Motor is verwerkt in een bewerkingsplan voor een serie van deze Stirling Motor.

Eindrapport Stirling Motor
Het eindrapport van het thema Serieproduct gemaakt door WH11b1.
Nov 2007
Bijlage Eindrapport Stirling Motor
De bijlage van het eindrapport van het thema Serieproduct gemaakt door WH11b1.
Nov 2007
Bouwbeschrijving Stirling Motor
De bouwbeschrijving van de Stirling Motor gemaakt door WH11b1.
Nov 2007
Stirling Motor 3D Model
Het 3D Model van de Stirling Motor gemaakt in Autodesk Inventor 10 door WH11b1.
Nov 2007


Gebruikte software:
Autodesk Inventor
Autodesk Autocad
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project

 

Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Hoofdfase 1.1
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.
Nov 2007
Zelf-test Roos van Leary
Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart gebracht kunnen worden, de zogenaamde "Roos van Leary".
Nov 2007
Inventarisatie stage
Een inventarisatie voor mijn eerste stage.
Nov 2007

 

Conceptuele leerlijn

Internationalisering

Tijdens de lessen Internationalisering wordt er naar andere culturen gekeken. Als er internationaal geopereerd wordt zal men in contact komen met een andere cultuur, en daar zal de bedrijfsvoering op aangepast moeten worden.

Personal Essay
Het persoonlijk verslag voor Internationalisering.
Nov 2007


Gebruikte literatuur:
Intercultural Business Communication
L.H. Chaney & J.S. Martin
4e druk, New Jersey 2007

 

Methodisch Ontwerpen

Wordt aan gewerkt!

Eindrapport Spuiten vulmachine
Het eindrapport van de Spuiten vulmachine voor Methodisch Ontwerpen.
Nov 2007


Gebruikte literatuur:
Dictaat: Methodisch Ontwerpen

 

Productietechniek

Maken, vervaardigen, produceren, assembleren en fabriceren zijn een aantal begrippen die gehanteerd worden bij het tot stand komen van dingen, voorwerpen, producten, machines en installaties. In de werktuigbouwkunde kan men deze begrippen samenvatten onder de term produceren. De techniek van het produceren wordt het vakgebied Productietechniek genoemd. Een aantal productietechnieken komen theoretisch en praktisch aan de orde.

Gebruikte literatuur:
Industriële Productie
H.J.J. Kals, C.S. Buiting-Csikos, C.A. van Luttervelt &K.A. Moulijn
3e druk, Den Haag 2003

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.